BesteBuren logo c - liggend

Vlaanderen en Nederland hebben elkaar zoveel moois te bieden. Daarom is 2015 het jaar van BesteBuren, een jaar waarin de Vlaams-Nederlandse creativiteit en culturele samenwerking wordt gevierd. Binnen dit overkoepelend initiatief organiseren IJzer en Vuur! vzw en de Nederlandse Gilde van het Kunstsmeden (NGK) daarom een ontwerp- en smeedwedstrijd met als thema grenzeloos smeden. Waarom? Om het kunstambacht in het kader van BesteBuren in een positief daglicht te plaatsen en cocreatie tussen Vlaamse en Nederlandse smeden te stimuleren!

 

1)     Praktisch

BesteBuren smeden banden! is een ontwerpwedstrijd die uitmondt in een smeedmanifestatie in La Fonderie in Brussel op zaterdag 10 en zondag 11 oktober 2015. Vlaamse en Nederlandse smeden mogen deelnemen aan deze wedstrijd, en gemengde teams krijgen de voorkeur (dus: Vlamingen en Nederlanders gemengd in één ploeg). Let wel: individuele smeden mogen ook participeren.

In de eerste fase maakt de individuele smid of het gemengde team een ontwerp van een object in het thema grenzeloos smeden – Vlaams-Nederlandse stereotypen. Laat daarbij je fantasie de vrije loop, maar hou de Vlaams-Nederlandse samenwerking in gedachten en denk vooral aan moderne en hedendaagse vormgeving. Hou er bij het ontwerpen ook rekening mee dat het object eenvoudig transporteerbaar moet zijn, aangezien de winnende objecten geschonken worden aan de organisatie achter BesteBuren!

Dit ontwerp wordt digitaal bezorgd aan organisator Joeri Januarius via volgend adres (joeri@kunstsmeden). Het ontwerp dient vergezeld te worden van een korte motivatie (maximaal 1 A4) waarin wordt uitgelegd wat het ontwerp voorstelt en op welke manier dit ontwerp past in de wedstrijd. Bovendien moet worden aangegeven welke materialen nodig zijn om het ontwerp te maken.

Een jury bestaande uit de organisatoren van IJzer en Vuur! vzw (Joeri Januarius en Michel Mouton), het NGK (Miko Wijnands), en kunstsmeden Peter De Beus, Paul Dekker, Jos de Graaf en Hennie van der Paauw selecteren de drie beste ontwerpen en brengen de individuele smeden en teams op de hoogte.

De drie laureaten worden uitgenodigd op de smeedmanifestatie in La Fonderie op zaterdag 10 (10u tot 16u) en zondag 11 oktober (10u tot 14u) om hun ontwerp in de praktijk om te zetten. Mobiele vuren en materialen worden door de organisatie voorzien. De drie laureaten hebben dus twee dagen de tijd om het ontwerp te realiseren (let wel, er mogen in de ateliers zelf nog geen voorbereidingen getroffen worden: alles moet ter plaatse worden gesmeed). Indien de teams van mening zijn dat de objecten ook op één dag (zijnde zondag) gesmeed kunnen worden, dan wordt dat aanvaard door de organisatie.

Meer informatie over de site waar de wedstrijd zal plaatsvinden, La Fonderie: www.lafonderie.be

Meer informatie over het NGK en IJzer en Vuur! vzw: www.smeden.nlwww.ijzerenvuur.be en www.kunstsmeden.be

 

2)     Timing

Volgende timing wordt gehanteerd voor de wedstrijd:

–        lancering oproep ontwerpwedstrijd: juni 2015

–        deadline indienen ontwerpen: 15 september 2015

–        selectie wedstrijdjury + bekendmaking winnaars: tweede helft van september 2015

–        smeed- en publieksmoment: 10 en 11 oktober 2015

 

OPGELET: in vergelijking met de oorspronkelijke oproep hebben de organisatoren de deadline voor het indienen van de ontwerpen verschoven van 1 september naar 15 september 2015!

De Nielse smeedfeesten vinden dit jaar plaats op 11, 12 en 13 september 2015, het ideale moment waarop Vlaamse en Nederlandse smeden kunnen samenzitten om een ontwerp te bedenken. Op zaterdag 12 september zal tussen 9u30 en 12u de mogelijkheid bestaan om teams te vormen en ontwerpen te bedenken! IJzer en Vuur! vzw heeft op de Nielse smeedfeesten ook een stand, dus aarzel zeker niet om ons op te zoeken indien jullie nog vragen hebben!

3)     Vergoedingen

De drie laureaten krijgen elk een vergoeding (1ste prijs 1.000 euro, 2de en 3de prijs 500 euro). De vergoedingen worden uitbetaald in de vorm van prijzengeld, met de daaraan gekoppelde fiscale verplichtingen/eigenschappen.

 

4)     Nog vragen?

Neem dan contact op met Joeri Januarius (joeri@kunstsmeden.be) en Miko Wijnands (wijnands@metaalunie.nl)