Het erfgoed van de smid?

Wat is dat, het immaterieel erfgoed van de smid?

Seerp Visser, Nielse Smeedfeesten

Op de foto Seerp Visser in volle actie tijdens de jongste editie van de Nielse smeedfeesten. Seerp geeft de 16-jarige aspirant-smid vele tips and tricks, onder meer over de goede houding aan het vuur en aan het aambeeld. De kennis en vaardigheden die smeden gedurende eeuwen hebben opgebouwd noemen we het immaterieel erfgoed van de smid. De bedoeling is om dit door te geven aan toekomstige generaties. Jongeren warm maken voor het ambacht, hen er zo snel mogelijk van laten proeven… en dat alles met respect voor het ambachtelijke karakter van het ambacht, maar met aandacht voor innovaties die het ambacht meer bij de tijd kunnen brengen.

Dit klinkt natuurlijk allemaal eenvoudiger dan het is.

Onze studiedag op 23 mei 2014 in Antwerpen toonde aan dat er een aantal knelpunten zijn voor het ambacht. Het stoffige imago, een beperkte afzetmarkt, concurrentie van grote metaalbedrijven en het tijdrovende (en dure) karakter van handwerk… maken allemaal dat het ambacht onder druk staat. Er bestaan diverse opleidingen waar het ambacht aangeleerd kan worden, maar zoals de recente perikelen aan de Antwerpse Academie aantonen, zijn opleidingen ook lang niet meer zeker van hun toekomst.

In 2016 wil het project met jullie smeden, smeedorganisaties en opleidingen initiatief nemen om het kunstsmedenambacht op te nemen op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Erfgoed. Hiermee vergroot de zichtbaarheid van het ambacht  aanzienlijk. We starten met een infosessie over het immaterieel erfgoed van het kunstsmeden en onderzoeken of er voldoende draagvlak is om een aanvraag in te dienen.

Wat staat er zoal op die Inventaris?

Op dit ogenblik staan 42 elementen op de Inventaris Immaterieel Erfgoed. Dit kunnen zeer uiteenlopende elementen zijn, van ambachten tot podiumkunsten, sociale gebruiken en tradities, tot orale tradities en erfgoed dat te maken heeft met voeding en natuur.

Een voorbeeld van een ambacht dat is opgenomen in de Inventaris, is het maken van kant in Vlaanderen. Dit kunstambacht kent net als het kunstsmeden een zeer lange traditie. Vanaf de 16de eeuw verspreidde de kantproductie en –kennis zich vanuit Vlaanderen over heel Europa. Door de industrialisatie is het handmatig vervaardigen van kant enorm onder druk gekomen. Sinds 2011 staat kant maken op de Inventaris Vlaanderen. Deze erkenning zorgt ervoor dat diverse organisaties die zich inzetten voor het kanterfgoed, kunnen rekenen op de belangrijke symbolische erkenning die de Inventaris met zich meebrengt.

Meer informatie over de Inventaris: www.immaterieelerfgoed.be

 

Comments are closed.