Groen licht voor de derde en laatste fase van ons project!

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft vandaag de subsidieaanvraag goedgekeurd voor de derde fase van ons project ‘Naar een brandend actueel ambacht. Nieuwe impulsen voor het borgen van het kunstsmeden in Vlaanderen’. Dit ontwikkelingsgericht erfgoedproject zet in op de duurzame borging van de kennis en de vaardigheden die verbonden zijn aan het ambacht van het kunstsmeden.

In de eerste twee fases hebben medewerkers Michel Mouton en Joeri Januarius zich geconcentreerd op het verkennen van het veld, het vervullen van een netwerkfunctie, de organisatie van publieksgerichte activiteiten en bijhorende communicatie. Zo start in april 2016 een voorgezette opleiding ‘Virtuoos met Vuur’, met de steun van het Platform voor Opleiding en Talent (beheerd door de Koning Boudewijnstichting), liggen de concrete plannen er om een collectief atelier in Brussel te bouwen, en hebben we samen met de Nederlandse Gilde van het Kunstsmeden (NGK) 20 jaar Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking gevierd met twee gesmaakte smeedmanifestaties.

DSC_2036

Smeedactie in de Botterwerf, samen met de collega’s van het NGK (foto: Anne Vlieg)

In het komende jaar wil het project nog meer de basis leggen voor een duurzame verankering van het ambacht, door verder in te zetten op de opstart van een collectieve atelierwerking in Vlaanderen en Brussel en de participatieve documentatie van het ambacht te bevorderen (in het kader van de voorgezette opleiding). Bovendien is het onze ambitie om dit prachtige ambacht op de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Erfgoed te krijgen, samen met de andere smeedgemeenschappen!

Hou deze pagina’s dus zeker in de gaten, en volg ons op facebook!

Een volledig overzicht van al onze activiteiten is terug te vinden op deze projectwebsite. 

Dit project wordt uitgevoerd door IJzer en Vuur! vzw, in samenwerking met ETWIE vzw, tapis plein, het MOT, CVAa en Origin. 

Comments are closed.