Nieuwe impulsen voor het borgen van kunstsmeden

WAT? We willen het kunstsmeden nieuw leven inblazen door gerichte borgingsacties te ondernemen die een nieuwe wind doen waaien in het ambacht. Op die manier willen we impulsen geven om het ambacht te borgen, dit wil zeggen, een toekomst te geven aan het erfgoed van het kunstsmeden (praktijk, kennis, vaardigheden).

HOE? Met een borgingsprogramma dat bestaat uit vijf pijlers: onderzoek, documentatie, communicatie, onderwijs en opleiding, en organisatie.

WAAROM? Het ambacht van het kunstsmeden mag niet verloren gaan!

WIE? Dit project wordt uitgevoerd door Joeri Januarius en Michel Mouton van IJzer en Vuur! vzw, met de steun van de Vlaamse Overheid en de begeleiding van ETWIE vzw, CVAa, tapis plein, het MOT, Origin en La Fonderie.

Deze website brengt de vorderingen van het project in kaart.